Právě se nacházíte zde: Bezpečnost

Konstrukce

Konstrukce

 

S používání otevřeného ohně v budovách vzniká problém s kouřem. Tundra Grill® zaručuje bezpečné používání otevřeného ohně v takovýchto podmínkách a to zcela bez kouře. Tundra Grill® systém proti kouři představuje velice jednoduchou instalaci.

Efektivně a bezpečně odstraňuje zplodiny za předpokladu, že byl v průběhu výstavby brán zřetel na dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

Dostatečný přísun čerstvého vzduchu je jedním z nejdůležitějších aspektů pro správné odvádění kouře. Respektive, kolik čerstvého vzduchu přichází do grilu, tolik ho s kouřem odchází.

Hoření otevřeného ohně spotřebovává vzduch, čímž vytváří jeho nedostatek uvnitř přístřešku či místnosti. V případě nedostatku čerstvého vzduchu nebude kouř odváděn komínem.

Aby bylo možné zaručit svěží a nezakouřený prostor, je potřeba komín, který disponuje průměrem alespoň 30 cm a dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

© Copyright all rights reserved Tundra Grill.