Právě se nacházíte zde: Bezpečnost

Bezpečnost instalace

Bezpečnost instalace

 
Při instalaci produktů Tundra Grill® do budov, postupujte podle následujících bezpečnostních pokynů. Zde jsou některé důležité aspekty, které by měly být brány v úvahu:

• Spodní část komínového potrubí by se měla být vzdálena 30 cm směrem dolů a alespoň 10 cm vodorovně od nejbližšího hořlavého materiálu střechy. (Viz obrázek: Výkres montáže komína)

• Délka komínu závisí na sklonu a výšky střechy, ale vzdálenost mezi horní části komína a nejbližším hořlavým materiálem střechy musí být minimálně 80 cm.

• Vnější komínové potrubí může být použito pouze v budovách bez tepelné izolace nebo podhledů. Pokud je Tundra Grill® instalován v budově s tepelnou izolací nebo podhledy, je potřeba použít speciální nehořlavé přesně na míru vyrobené pouzdro.

• Podle pokynů protipožární ochrany je vyžadován nehořlavý materiál jako je beton nebo odolný plechu, který by měl být umístěn pod a kolem s grilu (50cm)

• Dbejte zvýšené opatrnosti při použití otevřeného ohně ve vnitřních prostorách.Navod-k-montazi-kominu.pdf

© Copyright all rights reserved Tundra Grill.